Om aan de talrijke aanvragen uit het buitenland te voldoen, wordt in 1988 de afdeling export opgericht.

Deze fundamentele stap in de geschiedenis van de Grandes Distilleries de Charleroi biedt de mogelijkheid om aan de commerciële betrekkingen van de onderneming een internationaal karakter te geven dat onontbeerlijk is voor haar evolutie.
 
De afdeling export dringt al snel door op verschillende markten waaronder het Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Nederland, Afrika ...

Maar de prospectie beperkt zich niet tot Europa.  « Les Grandes Distilleries de Charleroi » exporteren immers buiten de Europese grenzen en nemen deel aan internationale handelsbeurzen.

De opening van de Europese grenzen in 1993 heeft ons ertoe aangezet onze activiteiten meer toe te spitsen op de export, in het bijzonder op de Franse markt, door de inplanting van een filiaal in Frankrijk.

Momenteel heeft de vennootschap een sterke voet op de Franse markt en geeft zij vorm aan haar ambitie en drang tot expansie dankzij de oprichting van haar dochteronderneming G.D.C.France. Het huidige net van agenten over heel Frankrijk en het doordacht beleid sinds jaren op beide fronten maakt de aanwezigheid van de Grandes Distilleries de Charleroi in verschillende gekende ketens zoals Carrefour, Auchan, Leclerc, Monoprix, ... mogelijk.

Sinds 1998 werd G.D.C. Frankrijk opgenomen binnen een nieuwe entiteit « de Groep Distillerie Claeyssens – Wambrechies ».  Deze distilleerderij, die dateert uit 1817, blijkt de oudste van de Lage Landen te zijn en produceert een artisanale jenever van een uitzonderlijke kwaliteit uit Flandres et Artois.  Zowel de site als de productie-uitrusting werden bovendien als Historisch Monument geklasseerd en vormen aldus een belangrijke toeristische attractie in het noorden van Frankrijk.

Commercieel akkoord G.D.C./Loos

De distilleerderij Claeyssens te Wambrechies en de distillerderij Flourent te Loos hebben in april 2000 een strategisch en commercieel akkoord gesloten.  De productiekrachten en de verdeling van de twee distillerderijen worden voortaan gebundeld.

Ook de andere landen van de Unie doen voor de andere niet onder. De afdeling export is heel actief op heel verscheiden maar tegelijkertijd ook interessante markten (Spanje, Zwitserland, Groot-Brittannië, Portugal, Griekenland,...).

 


Grandes Distilleries de Charleroi sa
Rue des Verreries, 44a  •  B-6040 Jumet  •  Belgien  •  Tél. : +32 71 28 11 70  •  Fax : +32 71 42 02 26  •  e-mail : info@gdc.be
Ons vakmanschap drink je met verstand